EEKL

MTÜ Eesti Elukutseliste Käsitöömeistrite Liit (EEKL) eesmärgiks on Eesti elukutseliste käsitöömeistrite  ühisesinduse loomine ja koostöö edendamine, nende toodangu tutvustamine Eestis ja mujal ning eestisiseste ja piiriüleste järjepidevate suhtlussildade loomine. Samuti tootearenduse, müügikanalite ja ettevõtluse arendamine pidades silmas head käsitöötava ning sellega Eesti maine kujundamine läbi kvaliteetse käsitöö.

Valdur kadakat vestmas
Valdur kadakat vestmas
Nestor paberit tegemas
Nestor paberit tegemas
Eddi oma kedra taga
Eddi oma kedra taga
Brightside TYPO3 agency