Projekt- Eesti Käsitöömeistrite Ühisturunduse Klaster

Klastrite arendamise eeltaotluse raames EAS-i rahastuse saanud projekti eesmärgiks oli luua eeldused Eesti käsitöömeistrite ühisturunduse klastriorganisatsiooni tekkes.

Pea kümnekonna kohtumise raames kaardistasime nii probleeme kui võimalusi ja panime paika esialgse tegevuskava.

Klassikalise lahendusena jõudsime meiegi tulemuseni, et kaasates laiemalt valdkonna ettevõtjaid, teadusasutusi, toormaterjali tootjaid, toodete ja teenuste pakkujaid areneb käsitööga tegelevate ettevõtjate vaheline tootmis- ja turustusalane koostöö ja seeläbi tulemuslikkus.

Mis on tulemuseks?

Alates nn. eelklastri projektist oleme teinud ettevalmistusi täisväärtusliku klastriorganisatsiooni ellukutsumiseks. Lähtudes targemate soovitustest alustasime „madalate õunte“ noppimisest. Alustasime ühiste messikülastuste organiseerimisest ja nihkusime tasapisi edasi ning oleme tänaseks jõudnud jõuliselt areneva ühise jaeturundusvõrgu loomiseni.

Esmase koostöömudeli katsetused edukalt läbi viidud, oleme jõudnud faasi, kus valmistame ette organisatsioonilisi ümberkorraldusi laiemate eesmärkide ellu viimiseks.

 

Brightside TYPO3 agency