Mis on klaster?

Geograafiliselt määratletavas piirkonnas ühele valdkonnale spetsialiseerunud ettevõtete ja teadusasutuste ning vajadusel kohaliku omavalitsuse kooslus, mis lähtudes ühishuvidest teeb koostööd.

Klaster ei ole midagi uut, sest sellena võb kirjeldada iga normaalset koostöövõrgustikku. Kuid süsteemselt arendatud klaster loob eeldused effektiivsuse kasvuks mitmetes valdkondades nt.  materjalide ning tugiteenuste hange,  tootearendus, tööjõuvalik, ühisturundus jne.

Klastri tegevuse efektiivseks ja järjepidevaks juhtimiseks luuakse etevõtjate eneste algatusel sõltumatu klastriorganisatsioon, mis tegeleb valdkonna huvide eest seismise ja kordineerimisega mingi kindlas regiooni.

Eesti Käsitöömeitrite Ühisturunduse Klaster on käsitööettevõtjate initsiatiivgrupi poolt ellukutsutud klastrialgatus.

 

 

 

Brightside TYPO3 agency