Käsitöömeistrite Ühisturunduse Klaster

Juba mtü alguspäevil otsustasime koostööst parima tulemuse saamiseks selged sihid ja tegutsemisplaani paika panna. Otsides sobivaimat organiseerumise viisi, leidsime klastri mudeli.

Eas-i klastrialgatuse meetme toetusel kaardistasime 2009 aastal oma töögrupiga hetke olukorda, võimalusi ja väljakutsed ning panime paika esmase tegevuskava. Kõige selle käigus sõnastasime kaks loodava klastri peamist eesmärki:

Eesmärk 1 -  Koostöövõrgustikus toimib pidev tegevusvaldkonda puudutava info ja oskusteabe vahendamine.

Eesmärk 2 – Koostöövõrgustikus toimib ühine turundus ja müügitegevus ühtse Eestimaise kuvandi loomise eesmärgil.

Ehk siis maakeeli: Kui tegutseme koos ning jagame infot ja kogemusi, siis on võimalik Eestis toodetud ja rahvuslikust pärandist inspireeritud kaupu turustada edukalt nii kohalikul turul kui eksportida.

Sellest lihtsast järeldusest lähtuvalt oleme aastaks 2011 ellu kutsunud hulga uusi ühiseid ettevõtmisi, mis on kasvatanud meie ettevõtete käibeid ja stabiilsust ning mille tulemusena omakorda on loodud kümneid uusi töökohti.

Mõned edukad koostöönäited:

  • Ühine messikülastus Münchenisse ja Milanosse (Sireli Talu, Puupank, Elotroi, Mari Klaasistuudio, Feltmill)
  • Eesti Esindus Tallinnas
  • Poiste ja Tüdrukute Pood
Brightside TYPO3 agency